بنگاه ها و شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط

مشاغل خرد و خانگی

حمایت از ایجاد مشاغل خرد و خانگی در قالب الگوهای اختصاصی بنیاد (مدلهای آسمان و سحاب) در مناطق روستایی و محروم.
شناسایی افراد واجد شرایط و حمایت از ایشان صرفا از طریق مراجعه حضوری مجریان و تسهیلگران اقتصادی بنیاد در مناطق هدف تعیین شده صورت می پذیرد.

ایده های اشتغالزایی

حمایت از ایده های خلاقانه و نوآورانه و تیم های جوان و فعال در حوزه اشتغال و تولید از طریق برگزاری رویدادهای اشتغالزایی
ثبت نام در سامانه

پشتیبانی مشاغل خرد و خانگی

شناسایی و انتخاب افراد توانمند و واجد شرایط جهت پشتیبانی از طرح های خرد و خانگی (تامین نهاده های مورد نیاز، راهبری طرح ها و بازاریابی و فروش محصولات)
ثبت نام در سامانه

کلینیک کسب و کار

ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های تولید، بازاریابی، حقوقی، مالی، بیمه ای و ... به فعالین حوزه تولید در مناطق کمتر توسعه یافته از طریق تماس تلفنی با شماره تلفن 8900

مشارکت در تامین منابع مالی طرح های اشتغالزایی

مذاکره و انعقاد تفاهم نامه های همکاری با بانکها، موسسات مالی و دستگاه های اجرایی در جهت تامین مالی طرح ها
هدایت منابع مالی مردمی در طرح های اشتغالزایی بنیاد از طریق ارتباط با واحدهای مشارکتهای مردمی بنیاد (شماره تماس 88532300 الی 15، داخلی 3842)